Умови та правила

Ваша реєстрація на сайті «Няні Київ Уа» (далі — Сайт) означає, що Ви прочитали правила використання Сайту (далі — Правила) та висловили свою повну згоду з усіма положеннями Правил.
Адміністрація ресурсу (далі — Адміністрація), залишає за собою право вносити зміни та/або доповнення до цих Правил у будь-який час без попереднього та/або наступного повідомлення. Адміністрація публікуватиме зміни у правилах на цій сторінці, вказавши наприкінці цієї сторінки дату останнього оновлення. Ваше подальше використання Сайту після будь-яких подібних змін підтверджує Вашу згоду із цими змінами.

1. Реєструючись на Сайті та користуючись Сайтом, ви зобов’язуєтесь:
1.1. При реєстрації надати достовірну інформацію про Вас — ім’я, по батькові, контактний телефон та адресу електронної пошти;
1.2. Вживати необхідних заходів для забезпечення збереження Вашого логіну, пароля та адреси електронної пошти;
1.3. Своєчасно повідомляти Адміністрацію про зміну номера телефону та інших реєстраційних даних, щоб забезпечувати їхню точність, актуальність та повноту;
1.4. Нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Вами при користанні Сайтом, у тому числі такі, що завдали або можуть завдати шкоди третім особам.
1.5. Будь-які дії вчинені з використанням Вашого імені користувача та пароля вважаються зробленими Вами особисто.

2. Дозволено
2.1 Дозволено будь-яке використання Cайту, що не порушує правил встановлених у п.3.

3. Заборонено
3.1. Використовувати будь-які автоматичні або автоматизовані засоби для збору інформації;
3.2. Розміщувати на сайті повідомлення, що містять нецензурні слова та вирази;
3.3. Реєструвати більш ніж один обліковий запис користувача;
3.4. Створювати більш ніж одну анкету;
3.5. Розміщувати на сайті персональні дані інших користувачів чи інших осіб без їхньої попередньої згоди;
3.6. Здійснювати дії, спрямовані на порушення стабільної роботи Сайту;
3.7. Використовувати Сайт у будь-яких комерційних цілях без попереднього дозволу Адміністрації;
3.8. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка порушує права інтелектуальної власності третіх осіб.

4. Використання даних про користувачів
4.1. Іноді Адміністрація може робити розсилки певним користувачам з повідомленнями про важливі зміни та події, пов’язані з роботою сайту. Адміністрація зі свого боку гарантує, що інформація, що розсилається, матиме виключно інформаційний характер і буде строго обмежена в кількості.
4.2. Реєструючись на Сайті, Ви підтверджуєте право Адміністрації використовувати всі та будь-які Ваші дані, розміщені на Сайті (в т.ч. фотографії, тексти анкет, контактні та інші Ваші дані), шляхом їх зберігання, компіляції, переміщення або видалення з Сайту, а також розміщення у рекламних матеріалах Сайту в мережі Інтернет.
4.3. Крім того, Ви підтверджуєте право Адміністрації збирати Ваші дані на Сайті, за допомогою аналітичної платформи Google Analytics або іншого аналітичного функціоналу. Будь-які дані про вас, виявлені таким чином, не можуть вважатися зібраними з метою завдати шкоди вам, вашим близьким, діловій репутації тощо.

5. Право адміністрації
Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати, модерувати або видаляти будь-яку публіковану Вами інформацію, що порушує заборони, встановлені п.3, припиняти, обмежувати або припиняти Ваш доступ до Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Вам такою дією.

6. Доступ до сервісу
Сайт надає послуги «як є». Немає жодних гарантій доступності, надійності чи безперервності роботи сервісу. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, пов’язані з недоступністю, надійністю чи безперервністю роботи Сайту або використання Вашого імені користувача та пароля, а також інших Ваших даних, розміщених на Сайті, третіми особами, у тому числі із заподіянням шкоди Вам або будь-яким третім особам. Всі матеріали, взяті з нашого Сайту, Ви використовуєте на Ваш страх та ризик, так само як і розміщуєте будь-які матеріали/дані/інформацію на Сайті. Також ми не надаємо жодної інформації щодо використання таких матеріалів.

7. Заключне положення
Ці Правила складають угоду між Вами та Адміністрацією щодо порядку використання Сайту та замінюють собою всі попередні угоди між Вами та Адміністрацією.

Дата останніх змін: 23 січня 2013 р.